Aili föddes hösten 2019. Vår första corgikull.

DSC_9757

Aagerups All-Of-Ailidh