Husen

DSC05998

 Varför hus?

Från att reparera gamla cyklar och mopeder i barndomen till att renovera bilar i ungdomen kändes steget att börja med gamla hus i vuxen ålder inte så stort. I slutet på 80-talet antar vi utmaningen att renovera en kringbyggd gård från 1800-talet.  Åren går och otaliga pappspik har dragits ut och åtskilliga lager av gamla tapeter och tretex skalats av. "Learning by doing" har varit ledordet genom projekten. "Gör om och gör rätt" är kanske en sannare beskrivning av arbetsgången. Alltjämt fascineras vi av ramsågat virke, handbilade bjälkar, slitna skurgolv och handhyvlade loftbräder, naturligt färgade av sot från sedan länge slocknade eldstäder.

Kontaktuppgifter till Bengt:

bengt@aagerups.se

 


P.S. I texten förekommer uttrycket "vi". Vi, betyder som regel, jag och min fru. I undantagsfall kan "vi" handla om mig och någon av våra 4 hundar, såvida det inte rör sig om mig och någon av våra 8 hästar. "Våra" handlar i förekommande fall om mig, min fru och våra 4 barn.

Norge mm 076