Husen

Gammalt och nytt:

Karl Pålsson i Ljungaskog hörde till de legendariska Rya-originalen under sent 1800-tal och i början av förra seklet. Sin mark sålde han till skolhemmet, nuvarande Ryagården, men behöll byggnaderna som med tiden blev helt förfallna. När folk frågade "Håle-Kalen" varför han inte täckte sina dåliga tak så svarade han: "En kan väl inte ligga  ude på taged när det rejnar - å när väred är grant behövs de ju inte". Källa: "Jag kommer ihu" av Anders Andersson:

IMG_1804A

"Håle-Kalen" poserar här framför sin gård i Ljungaskog.