IMG_0002_NEWPå bilden ser vi den välbevarade släktgården Juhola nära norska gränsen  i norra Värmland. Här pausade vi och fick en guidad tur sommaren 1987. Vi i detta fall, är ett 30-tal scoutledare från hela Sverige som hade förmånen att vistas på och kring Klarälven under några veckor i juli. Boningshuset, bakom det lilla trädet, är en så kallad rökstuga. En teknik som finnarna hade med sig hemifrån. Den går ut på att låta röken från eldstaden ligga kvar som ett isolerande skikt från nock ner till ca 2m från golvet. Man kunde således se en markant gräns på innerväggarna där röken legat. Till vänster om trädet ser vi en riktig finsk bastu. Antagligen den viktigaste byggnaden på gården.

De svarvita bilderna från denna sommar är tagna före digitalkamerans intåg, av en deltagare och vän från Düsseldorf kallad "Profi". Framkallning och kopiering av dessa foto har hon gjort själv.